Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.
Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i od tego czasu pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać prace - stąd poniższa propozycja - tematów z dziedziny socjologii
Aktywne formy pomocy i pracy socjalnej wobec osób bezdomnych
Analiza działań na rzecz ochrony praw dziecka - uchodźcy w Europie
Bezrobocie i ubóstwo jako społeczne aspekty zagrożenia rodziny
Czynniki warunkujące zjawisko przemocy w wychowaniu
Dom dziecka jako forma kompensacji sieroctwa społecznego na przykładzie...
Działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na przykładzie gminy X
Emigracja zarobkowa Polaków jako problem społeczny. Przyczyny i skutki zjawiska
Eurosieroctwo jako problem społeczny - analiza zjawiska
Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w przestrzeni społecznej
Metody i formy pomocy rodzinom z problemem alkoholowym
Miejsce i funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie polskim
Miejsce i rola szkoły w procesie socjalizacji
Organizacja i skuteczność oddziaływań w zakładowych mikrosystemach wychowawczych
Problemy dzieci z małżeństw rozwiedzionych
Przejawy zachowań agresywnych wśród uczniów szkół gimnazjalnych na przykładzie gimnazjum
Przemiany i zagrożenia współczesnej rodziny a polityka rodzinna w Polsce
Przemoc wobec kobiet - analiza zjawiska
Przyczyny występowania mobbingu wśród uczniów szkół gimnazjalnych na przykładzie gimnazjum
Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania przemocy
Role i pozycje członków współczesnych rodzin
Samobójstwo - dewiacja samotnicza współczesnej młodzieży
Socjalizacja dziecka w rodzinie niepełnej
Socjologia mediów. Wpływ programów rozrywkowych na młodzież
Socjoterapia w placówkach wychowawczo-resocjalizacyjnych
Społeczne aspekty towarzyszące anoreksji
Sponsoring jako forma patologii współczesnej młodzieży
Stres w pracy policjantów. Analiza socjologiczna
System wartości i aspiracje współczesnej młodzieży
Uwarunkowania i perspektywy polityki społecznej Unii Europejskiej
Wpływ patologii rodziny na sieroctwo społeczne dzieci i młodzieży
Wpływ środowiska wychowawczego na występowanie patologii wśród młodzieży
Zapotrzebowanie na profilaktykę niedostosowania społecznego
Zjawisko narkomanii wśród uczniów szkół średnich
Znaczenie pracy socjalnej w funkcjonowaniu rodzin upośledzonych społecznie
Znaczenie pracy zawodowej w życiu człowieka
Zróżnicowania społeczne i aktywność społeczna polaków na przykładzie mieszkańców...

i wiele, wiele innych...
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamówienia na prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2018 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone