Profesor.com.pl - profesjonalne pisanie prac
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

Aktywne formy pomocy i pracy socjalnej wobec osób bezdomnych

Wstęp

Rozdział I. Bezdomność - istota i zakres pojęcia
1.1. Definicyjne ujęcie bezdomności
1.2. Rys historyczny bezdomności
1.3. Skala zjawiska i grupy wysokiego ryzyka
1.3.1. Bezdomność kobiet
1.3.2. Dzieci ulicy
1.4. Rozmiary i ranga społeczna zjawiska

Rozdział II. Uwarunkowania bezdomności i jej skutki
2.1. Uwarunkowania bezdomności
2.2. Fazy rozwoju bezdomności
2.3. Bezdomność jako wybór jednostki
2.4. Skutki bezdomności

Rozdział III. Stosowane w Polsce i na świecie metody pomocy bezdomnym
3.1. Dzieje walki z bezdomnością
3.2. Normy pomocy osobom bezdomnym
3.3. Pomoc instytucjonalna bezdomnym matkom
3.3.1. Domy Samotnej Matki
3.3.2. Miejskiej Schroniska dla Bezdomnych Kobiet
3.3.3. Schroniska dla Kobiet i Dzieci im. św. Brata Alberta
3.4. Programy wsparcia budowy lokali socjalnych
3.5. Integracja społeczna
3.6. Program Osłonowy Bezdomność

Rozdział IV. Metodologia badań własnych
4.1. Uwagi i refleksje wstępne
4.2. Cel i konkretne zadania badawcze
4.3. Przedmiot i teren badań
4.4. Metody badawcze zastosowane w pracy
4.5. Procedura badań
4.6. Charakterystyka badanych osób

Rozdział. V. Wnioski z przeprowadzonych badań
5.1. Prezentacja wyników badań
5.2. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamównienia na pisanie prac
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2012 pisanie prac. Wszystkie prawa zastrzeżone