Profesor.com.pl - profesjonalne pisanie prac
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać prace - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury do tematu Aktywne formy pomocy i pracy socjalnej wobec osób bezdomnych
1. Bartosz B., Błażej E., O doświadczaniu bezdomności, SCHOLAR, Warszawa 1995.
2. Białas A., Psychospołeczne uwarunkowania wypalenia zawodowego pracowników instytucji wspierających, APS, Warszawa 2000.
3. Cueff D., Dziecko na ulicy, GPiAS - Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej, Warszawa 2006.
4. Duracz-Walczak A. (red.), W kręgu problematyki bezdomności polskiej, Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym, Fundacja regionalne centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Towarzystwo pomocy im. św. Brata Alberta, Warszawa, Gdańsk 2001/2002.
5. Dutton D. G., Przemoc w rodzinie, Diogenes, Warszawa 2001.
6. Dymek-Balcerek K., Patologie zachowań społecznych, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2000.
7. Hołówka J., Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2002.
8. Jagodzińska E., O przyczynach bezdomności w Polsce - wybrane zagadnienia, Roczniki Naukowe Caritas, Warszawa 2001.
9. Jasińska-Kania A., Nijakowski L. M., Szacki J., Ziółkowski M. (wybór i opracowanie), Współczesne teorie socjologiczne, Scholar, Warszawa 2006.
10. Kolombo G., Ekscesy wieku dorastania i trudności wychowawcze, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2003.
11. Konarska M., Instytucjonalne formy pomocy dla bezdomnych w Poznaniu [w:] Danecki J. (red.), Kwestie społeczne w doświadczeniu lokalnym, Warszawa 1997.
12. Kozielecki J., Teoria czynności a psychotransgresjonizm [w:] Kurcz I., Kądzielawa D. (red.), Psychologia czynności - nowe perspektywy, Scholar, Warszawa 2002.
13. Królikowska J., Socjologia dobroczynności, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004.
14. Kubicka H., Bezdomność rodzin samotnych matek, UŁ, Łódź 2005.
15. Nowak A., Wysocka E., Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. elementy patologii społecznej i kryminologii, Śląsk, Katowice 2001.
16. Piekut-Brodzka D., Bezdomność, Chrześcijańska Akademia Katolicka, Warszawa 2006.
17. Przymeński A., Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2001.
18. Przymeński A., Geografia i skala zjawiska bezdomności w Polsce, "Bezdomność", Roczniki Naukowe Caritas, Warszawa 1997.
19. Seelisch W., Pojęcie dzieci ulicy - przyczyny zjawiska i koncepcje wyjaśniające [w:] Seligman M., Walker E.F., Rosenhan D.L., Psychopatologia, Zysk i S-ka, Poznań 2000.
20. Sidorowicz S., Zaburzenia psychiczne u bezdomnych, brak wydawcy, Wrocław 2000.
21. Stankiewicz L., Zjawisko bezdomności. Etapy przechodzenia w stan bezdomności, "Auxim sociale. Wsparcie społeczne", Katowice 2000, nr 1-2.
22. Stankiewicz L., Zrozumieć bezdomność, Wyd. UWM, Olsztyn 2002.
23. Tilmann K. J., Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, PWN, Warszawa 2005.
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamówienia na pisanie prac
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2012 pisanie prac. Wszystkie prawa zastrzeżone